Search results

'헤이리'에 해당하는 글들

 1. 2008.04.29  snap - 헤이리 예술마을" (6)
사용자 삽입 이미지DYNAX 7D | 1/300sec | f4.5 | 0EV | 80mm | ISO-100 | No Flash | 2008:04:26 16:31:55

사용자 삽입 이미지DYNAX 7D | 1/60sec | f4.5 | 0EV | 50mm | ISO-100 | No Flash | 2008:04:26 16:32:41

사용자 삽입 이미지DYNAX 7D | 1/60sec | f4 | 0EV | 35mm | ISO-100 | No Flash | 2008:04:26 16:33:10

사용자 삽입 이미지DYNAX 7D | 1/25sec | f4 | 0EV | 35mm | ISO-100 | No Flash | 2008:04:26 16:33:40

사용자 삽입 이미지DYNAX 7D | 1/125sec | f4.5 | 0EV | 60mm | ISO-100 | No Flash | 2008:04:26 16:33:53

사용자 삽입 이미지DYNAX 7D | 1/160sec | f4.5 | 0EV | 105mm | ISO-100 | No Flash | 2008:04:26 16:54:20

사용자 삽입 이미지DYNAX 7D | 1/250sec | f4.5 | 0EV | 24mm | ISO-100 | No Flash | 2008:04:26 16:59:00

사용자 삽입 이미지DYNAX 7D | 1/200sec | f4.5 | +0.3EV | 50mm | ISO-200 | No Flash | 2008:04:26 17:37:49

사용자 삽입 이미지DYNAX 7D | 1/80sec | f11 | -0.3EV | 24mm | ISO-200 | No Flash | 2008:04:26 17:56:12


사용자 삽입 이미지DYNAX 7D | 1/50sec | f10 | 0EV | 24mm | ISO-200 | No Flash | 2008:04:26 18:48:42

'사진이야기 :D' 카테고리의 다른 글

snap - 인사동"  (8) 2008.05.07
snap - 삼청동"  (12) 2008.05.02
snap - 헤이리 예술마을"  (6) 2008.04.29
OPYMPUS PEN EE-3"  (10) 2008.04.21
Nikon D1  (6) 2008.04.14
-  (4) 2008.04.14
 1. Favicon of https://memoirs.tistory.com BlogIcon 우담아빠  2008.04.30 13:34 신고     댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기
  헤이리는 사진으로만 봤는데.. 참 예쁜곳이로군요.^^
 2. Favicon of http://www.ezina.co.kr BlogIcon ezina  2008.04.30 15:20     댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기
  사진 보니까 저도 막 가고 싶어지는데요?ㅋ
  마지막 두사진 너무 멋집니다^^
 3. Favicon of https://robin324.tistory.com BlogIcon MISOLPA  2008.05.12 21:23 신고     댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기
  헤이리는 두어번 갔었는데 사진은 어딘지 모르겠네요..
  까페는 갈일이 별루 없다는.. ^^;
openclose